Dziennikarstwo i Media

Drodzy Czytelnicy! Szanowni Autorzy!

Zgodnie z naszą poprzednią zapowiedzią, numer 13-ty półrocznika ukazał się z końcem stycznia. Kolejny jest już po recenzjach i do końca pierwszego kwartału powinien trafić do rąk Autorów i na naszą stronę. Obecnie w redakcji trwają prace nad skompletowaniem tekstów do numeru 15-go, który ukaże się w połowie roku w odświeżonej szacie graficznej.

Wkrótce rozpoczniemy nabór do numeru jesiennego.

W ramach liftingu czasopisma zmodyfikowaliśmy jego profil oraz układ i zawartość strony internetowej. Na jej nowy design przyjdzie czas w drugiej połowie roku. Przykładową tematykę odnowionego półrocznika znajdziecie Państwo poniżej.

Ambicją nowej redakcji czasopisma jest wejście na listę dobrze punktowanych periodyków naukowych. Zapewnić ma to regularne wydawanie półrocznika i wartościowa merytorycznie zawartość, nad którą czuwa Rada Naukowa. Szczegóły znajdziecie Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie. 

Zapraszamy do lektury kolejnych numerów i do przesyłania propozycji efektów swoich badań 
i lektur,  

Adam Szynol & Paweł Baranowski 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo i Media (ISSN 2082-8322) jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.  

Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Dziennikarstwo i Media jest periodykiem drukowanym, a jego elektroniczna wersja publikowana jest na zasadach wolnego dostępu. 

Lista przykładowych zagadnień zgodnych z profilem czasopisma: 

- teoria i praktyka dziennikarstwa
- empiryczna analiza mediów
- metodologia badań medioznawczych
- media tradycyjne i nowe media
- media publiczne vs media komercyjne
- media a polityka, komunikowanie polityczne
- ekonomika mediów
- audiowizualność mediów 
- społeczna rola mediów 
- etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów 
- komunikacja wizerunkowa i projektowanie komunikacji 
- reklama i marketing 
- branding i kreowanie wizerunku 

Publikujemy również recenzje naukowe, wywiady z badaczami i praktykami mediów oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

Dbamy o widoczność tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. Dziennikarstwo i Media  jest indeksowane w następujących bazach danych: 

 

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322