Dziennikarstwo i Media

Półrocznik „Dziennikarstwo i Media" odnosi  się do szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz badań komunikologicznych, mediów oraz ich społecznych i kulturowych funkcji. Publikujemy artykuły i rozprawy dotyczące teorii komunikacji i metod badań komunikologocznych. W centrum zainteresowania Redakcji stoją zagadnienia związane z profesjonalnym komunikowaniem publicznym oraz literaturą i krytyką (literacką, artystyczną).

W półroczniku są więc publikowane teksty dotyczące dziennikarstwa, jego historii, współczesnej kondycji i społecznego funkcjonowania jako profesji; interesują nas także materiały związane z mediami i systemami medialnymi w Polsce i na świecie, ich regulacją i samoregulacją, także etyką i aksjologią mediów, zwłaszcza zagadnienia dziennikarskiego obiektywizmu oraz społecznych funkcji i dysfunkcji mediów.

W Dziennikarstwie i Mediach jest poruszana także problematyka komunikacji wizerunkowej: public relations, reklamy i corporate identity. W tym kontekście są publikowane teksty dotyczące efektywności komunikacyjnych strategii wizerunkowych, standardów tego typu działalności, jej roli w społeczeństwach demokratycznych, wreszcie kondycji profesji komunikowania publicznego w Polsce i na świecie.  Ważne miejsce zajmują kwestie związane z literaturą, zwłaszcza współczesną, krytyką literacką, badaniami nad kulturą i sztuką Dolnego Śląska i Wrocławia, przede wszystkim zaś z pograniczem literatury i dziennikarstwa oraz publicystyką.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Dziennikartwie i Mediach znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Rocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322