Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

 • Artykuły naukowe przyjmowane są cyklicznie do końca lutego (numer wiosenny) oraz końca września (numer jesienny).
 • Autorzy zostaną poinformowani o decyzji dotyczącej publikacji zgłoszonego tekstu nie później, niż dwa miesiące po terminie zakończenia naboru do danego numeru.
 • Artykuły naukowe poddawane są procesowi podwójnej anonimowej recenzji.

Wymogi redakcyjne: 

 • Propozycje artykułów naukowych powinny mieć objętość około 40 tysięcy znaków (wraz z bibliografią). 
 • Tekst należy sformatować według wzoru:  czcionka Times New Roman o rozmiarze 12, interlinia 1,5; akapity 1cm, tekst obustronnie wyjustowany. 
 • Artykuły naukowe powinny zawierać streszczenia w języku polskim i angielskim (wymagany jest również tytuł w tym języku) oraz przynajmniej pięć słów kluczowych. Przewodnik po stylu edycyjnym
 • Teksty powinny być sformatowane zgodnie ze stylem bibliograficznym APA
 • Wszystkie zgłaszane teksty powinny być zanonimizowane, tj. nie mogą zawierać żadnych danych, które można powiązać z autorem. Anonimizacja powinna obejmować również metadane pliku.
 • Recenzje książek oraz sprawozdania przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Przewodnik po stylu edycyjnym

Zasady etyki publikacyjnej

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.