Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

Dr Małgorzata Czapiga-Klag, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Urszula Glensk, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Michał Grech, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Katarzyna Konarska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, Uniwersytet Opolski 

Dr Bartłomiej Łódzki, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Karol Maliszewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jędrzej Morawiecki, Uniwersytet Wrocławski

Dr Tomasz Łukasz Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Wojciech Otto, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Johann Roppen, Volda University College

Dr Patrycja Rozbicka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Michał Rydlewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski 

Dr Dawid Szkoła, Uniwersytet Wrocławski

Dr Łukasz Śmigiel, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski 

Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Zawada, Uniwersytet Wrocławski 

Dr Rrapo Zguri, Uniwersytet w Tiranie, Albania

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Dr Łukasz Żukowski, Uniwersytet Wrocławski

 

PROCEDURA RECENZOWANIA 

  1. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów po wstępnym zaakceptowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą proces podwójnej i anonimowej recenzji. 
  2. W związku z tym, że cały proces recenzowania jest anonimowy, recenzenci są zobowiązani do traktowania powierzonych im tekstów poufnie. 
  3. Ewentualny kontakt Recenzenta z Autorem/Autorami jest niedozwolony. 
  4. Artykuły odrzucone w procesie recenzenckim nie mogą być przedmiotem kolejnego postępowania redakcyjnego.