Recenzenci

Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Waldemar Rydzak

 

Procedura recenzowania: uzyskanie akceptacji Komitetu Redakcyjnego, recenzja opisowa przygotowana przez zewnętrznych recenzentów czasopisma.