Recenzenci

Dr Ewa Baszak-Glebow, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Marek Bratuń, Uniwersytet Wrocławski

Dr Małgorzata Czapiga-Klag, Uniwersytet Wrocławski

Dr Sylwia Dec-Pustelnik, Uniwersytet Wrocławski

Dr Dorota Dyksik, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Urszula Glensk, Uniwersytet Wrocławski

Dr Dawid Głownia, Uniwersytet Wrocławski

Dr Michał Grala, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Michał Grech, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jacek Grębowiec, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr Dorota Kokowicz, Uniwersytet Wrocławski

Dr Małgorzata Kolankowska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Katarzyna Konarska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, Uniwersytet Opolski 

Dr Bartłomiej Łódzki, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Karol Maliszewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr Aleksandra Matyja, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jędrzej Morawiecki, Uniwersytet Wrocławski

Dr Zofia Nauka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Tomasz Łukasz Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr Kamil Olender, Uniwersytet Wrocławski

Dr Marcin Pielużek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Leszek Pułka, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Wojciech Otto, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Johann Roppen, Volda University College

Dr Patrycja Rozbicka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Michał Rydlewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski 

Dr Dawid Szkoła, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Łukasz Szurmiński, Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Śmigiel, Uniwersytet Wrocławski

Dr Paweł Urbaniak, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, Uniwersytet Śląski

Dr Jakub Wilk, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski 

Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski

Dr Roman Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Zawada, Uniwersytet Wrocławski 

Dr Rrapo Zguri, Uniwersytet w Tiranie, Albania

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Dr Łukasz Żukowski, Uniwersytet Wrocławski

 

PROCEDURA RECENZOWANIA 

  1. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów po wstępnym zaakceptowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą proces podwójnej i anonimowej recenzji. 
  2. W związku z tym, że cały proces recenzowania jest anonimowy, recenzenci są zobowiązani do traktowania powierzonych im tekstów poufnie. 
  3. Ewentualny kontakt Recenzenta z Autorem/Autorami jest niedozwolony. 
  4. Artykuły odrzucone w procesie recenzenckim nie mogą być przedmiotem kolejnego postępowania redakcyjnego. 
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2082-8322
10.19195/2082-8322

Kontakt do redakcji

Dr hab. Adam Szynol
adam.szynol@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)