Recenzenci

Dr Michał Grech, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr Katarzyna Konarska, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, Uniwersytet Opolski 

Dr hab. Wojciech Otto, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr Michał Rydlewski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski 

Dr Dawid Szkoła, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski 

Prof. dr hab. Andrzej Zawada, Uniwersytet Wrocławski 

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

PROCEDURA RECENZOWANIA 

  1. Teksty zgłaszane do Dziennikarstwa i Mediów po wstępnym zaakceptowaniu przez Radę Redakcyjną przechodzą proces podwójnej i anonimowej recenzji. 
  2. W związku z tym, że cały proces recenzowania jest anonimowy, recenzenci są zobowiązani do traktowania powierzonych im tekstów poufnie. 
  3. Ewentualny kontakt Recenzenta z Autorem/Autorami jest niedozwolony. 
  4. Artykuły odrzucone w procesie recenzenckim nie mogą być przedmiotem kolejnego postępowania redakcyjnego.