Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Redakcja

Redaktor naczelny:

Dr hab. Adam Szynol (Uniwersytet Wrocławski)

adam.szynol@uwr.edu.pl

 

Z-ca redaktora naczelnego:

Dr Paweł Baranowski (Uniwersytet Wrocławski)

pawel.baranowski@uwr.edu.pl

 

Rada naukowa

Johann Roppen (Volda University College, Norwegia)

Ilona Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Mirosława Wielopolska-Szymura (Uniwersytet Śląski, Polska)