Rada Naukowa

  • Prof. Johann Roppen (Volda University College)
  • Prof. Ilona Biernacka-Ligięza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski)
  • Dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura (Uniwersytet Śląski)