Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Drodzy Czytelnicy! Szanowni Autorzy! 

Z przyjemnością informujemy, że już wkrótce ukaże się dwudziesty numer naszego czasopisma. Wersja elektroniczna będzie dostępna do pobrania ze strony internetowej, a egzemplarze drukowane można zamówić poprzez stronę Wydawnictwa UWr (Autorzy mogą otrzymać je bezpłatnie od nas). Prace nad tym numerem opóźniły się ze względu na przekształcenia własnościowe i organizacyjne w Wydawnictwie UWr. 

Chętnych do publikowania się w kolejnych numerach zapraszamy do składania artykułów poprzez zakładkę "Zgłoszenia" (przyjmujemy także teksty w języku angielskim). Deadline do edycji letniej półrocznika upływa z końcem marca. Wszelkie pytania związane z tym procesem prosimy kierować do: 

adam.szynol@uwr.edu.pl lub pawel.baranowski@uwr.edu.pl  

Przypominamy, że nasz półrocznik został przyjęty do bazy ERIH+, a w ślad za tym także na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. „Dziennikarstwo i Media” otrzymało 20 punktów. W rankingu z lipca 2023 roku liczba ta została podwojona. Niestety, nowe władze resotru postanowiły cofnąć tę punktację do stanu poprzedniego. 

Niezależnie od działań ministerstwa ze swej strony pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by jakość publikowanych artykułów odznaczała się na tle konkurencyjnych czasopism. Żelazną normą w "Dziennikarstwie i Mediach" stała się podwójna anonimowa recenzja każdego nadsyłanego do nas tekstu oraz styl edycji artykułów - APA.  

Po szczegóły odsyłamy na naszą stronę internetową: https://wuwr.pl/dzm, gdzie można na zasadzie wolnego dostępu pobrać zarówno poszczególne artykuły, jak i całe numery „Dziennikarstwa i Mediów”. Znajdą tam również Państwo niezbędne informacje dla Autorów. 

Zapraszamy do lektury i do przesyłania propozycji efektów swoich badań i naukowych eksploracji,  

Adam Szynol & Paweł Baranowski  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo i Media (ISSN 2082-8322) jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.  

Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Dziennikarstwo i Media jest periodykiem drukowanym, a jego elektroniczna wersja publikowana jest na zasadach wolnego dostępu. 

Lista przykładowych zagadnień zgodnych z profilem czasopisma: 

- teoria i praktyka dziennikarstwa
- empiryczna analiza mediów
- metodologia badań medioznawczych
- media tradycyjne i nowe media
- media publiczne vs media komercyjne
- media a polityka, komunikowanie polityczne
- ekonomika mediów
- audiowizualność mediów 
- społeczna rola mediów 
- etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów 
- komunikacja wizerunkowa i projektowanie komunikacji 
- reklama i marketing 
- branding i kreowanie wizerunku 

Publikujemy również recenzje naukowe, wywiady z badaczami i praktykami mediów oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

Dbamy o widoczność tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. Dziennikarstwo i Media  jest indeksowane w następujących bazach danych: 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322