Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Drodzy Czytelnicy! Szanowni Autorzy! 

Z przyjemnością informujemy, że dziewiętnasty numer naszego czasopisma jest już dostępny. Wersję elektroniczną można w całości pobrać ze strony internetowej, a egzemplarze drukowane można zamówić poprzez stronę Wydawnictwa UWr (Autorzy mogą otrzymać je bezpłatnie od nas). Dziękujemy badaczom i recenzentom za ich wspólny wysiłek. 

Chętnych do publikowania się w kolejnych numerach zapraszamy do składania artykułów poprzez zakładkę "Zgłoszenia" (przyjmujemy także teksty w języku angielskim). Deadline do edycji zimowej półrocznika upływa z końcem września. Wszelkie pytania związane z tym procesem prosimy kierować do: 

adam.szynol@uwr.edu.pl lub pawel.baranowski@uwr.edu.pl  

Przypominamy, że nasz półrocznik został przyjęty do bazy ERIH+, a w ślad za tym także na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. „Dziennikarstwo i Media” otrzymało 20 punktów. W ostatnim rankingu (lipiec 2023) liczba ta została podwojona. Wierzymy, że dzięki temu autorzy zainteresowani upowszechnianiem wyników swoich badań w dziedzinie nauk o komunikowaniu społecznym i mediach trafią w niedalekiej przyszłości na łamy naszego czasopisma.

Ze swej strony pragniemy zapewnić, że sukces punktowy „Dziennikarstwa i Mediów” zachęca redakcję do jeszcze większego wysiłku i dbałości o jakość czasopisma. Żelazną normą stała się podwójna anonimowa recenzja każdego nadsyłanego do nas tekstu oraz styl edycji artykułów - APA.  

Po szczegóły odsyłamy na naszą stronę internetową: https://wuwr.pl/dzm, gdzie można na zasadzie wolnego dostępu pobrać zarówno poszczególne artykuły, jak i całe numery „Dziennikarstwa i Mediów”. Znajdą tam również Państwo niezbędne informacje dla Autorów. 

Zapraszamy do lektury i do przesyłania propozycji efektów swoich badań i naukowych eksploracji,  

Adam Szynol & Paweł Baranowski  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo i Media (ISSN 2082-8322) jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.  

Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Dziennikarstwo i Media jest periodykiem drukowanym, a jego elektroniczna wersja publikowana jest na zasadach wolnego dostępu. 

Lista przykładowych zagadnień zgodnych z profilem czasopisma: 

- teoria i praktyka dziennikarstwa
- empiryczna analiza mediów
- metodologia badań medioznawczych
- media tradycyjne i nowe media
- media publiczne vs media komercyjne
- media a polityka, komunikowanie polityczne
- ekonomika mediów
- audiowizualność mediów 
- społeczna rola mediów 
- etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów 
- komunikacja wizerunkowa i projektowanie komunikacji 
- reklama i marketing 
- branding i kreowanie wizerunku 

Publikujemy również recenzje naukowe, wywiady z badaczami i praktykami mediów oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

Dbamy o widoczność tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. Dziennikarstwo i Media  jest indeksowane w następujących bazach danych: 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322