Dziennikarstwo i Media

Drodzy Czytelnicy! Szanowni Autorzy! 

Ostatnie dni przyniosły znakomite wieści dla naszego czasopisma i jego autorów. W październiku „Dziennikarstwo i Media” zostało przyjęte do bazy ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), a z początkiem grudnia MNiSW ogłosiło nową listę czasopism punktowanych. Z przyjemnością informujemy, że "DiM" otrzymało 20 punktów. 

Materiał do zimowej edycji półrocznika jest już praktycznie skompletowany, dlatego na bieżąco przesyłamy teksty do recenzji. Tym z Państwa, którzy nam w tym procesie pomagają – serdecznie dziękujemy.

Przygotowywany numer będzie znacząco różnił się od poprzednich. Większość artykułów będzie poświęcona mediom i procesom w nich zachodzących, ale na szczegóły przyjdzie pora pod koniec roku, gdy 16-tka trafi do drukarni.   

Zachęcamy Państwa do nadsyłania swoich propozycji do edycji wiosennej, którą zamierzamy wydać przed wakacjami przyszłego roku. Na teksty oczekujemy do końca lutego 2022 roku. Propozycje prosimy przesyłać na nasze adresy mailowe: 

adam.szynol@uwr.edu.pl lub pawel.baranowski@uwr.edu.pl  

Jako że ambicją nowej redakcji czasopisma jest wejście na listę punktowanych periodyków naukowych, nadrobiliśmy nieznaczne nieregularności w cyklicznym ukazywaniu się naszego półrocznika. Żelazną normą stała się też podwójna anonimowa recenzja każdego nadsyłanego do nas tekstu. Zmienia się również styl edycji artykułów (z tradycyjnego, filologicznego na APA).  

Po szczegóły odsyłamy na naszą stronę internetową: https://wuwr.pl/dzm, gdzie można na zasadzie wolnego dostępu pobrać zarówno poszczególne artykuły, jak i całe numery „Dziennikarstwa i Mediów”. Znajdą tam również Państwo niezbędne informacje dla Autorów. 

Zapraszamy do lektury oraz do przesyłania propozycji efektów swoich badań i naukowych eksploracji,  

Adam Szynol & Paweł Baranowski  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo i Media (ISSN 2082-8322) jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.  

Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Dziennikarstwo i Media jest periodykiem drukowanym, a jego elektroniczna wersja publikowana jest na zasadach wolnego dostępu. 

Lista przykładowych zagadnień zgodnych z profilem czasopisma: 

- teoria i praktyka dziennikarstwa
- empiryczna analiza mediów
- metodologia badań medioznawczych
- media tradycyjne i nowe media
- media publiczne vs media komercyjne
- media a polityka, komunikowanie polityczne
- ekonomika mediów
- audiowizualność mediów 
- społeczna rola mediów 
- etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów 
- komunikacja wizerunkowa i projektowanie komunikacji 
- reklama i marketing 
- branding i kreowanie wizerunku 

Publikujemy również recenzje naukowe, wywiady z badaczami i praktykami mediów oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

Dbamy o widoczność tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. Dziennikarstwo i Media  jest indeksowane w następujących bazach danych: 

 

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322