Dziennikarstwo i Media

Drodzy Czytelnicy! Szanowni Autorzy! 

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, lada dzień ukaże się 15-ty numer półrocznika. Nakład już się drukuje. Jak tylko opuiści drukarnię, egzemplarze autorskie trafią do rąk twórców, a czytelników - chętnych do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru - zaprosimy do sekcji „Ostatni numer”, gdzie bezpłatnie udostępnimy jego treść. 

Wydanie to ma odnowioną szatę graficzną. Miejmy nadzieję, że będzie dla Państwa miłą niespodzianką. 

W związku z zamknięciem wiosennej edycji półrocznika, ogłaszamy nabór do numeru 16-go, który planujemy wydać późną jesienią. Będzie to już jednak inne czasopismo: zreformowane zarówno pod względem formy jak i treści. Odchodzimy od zagadnień poświęconych literaturze, językoznawstwu i kulturze, przeznaczając łamy „Dziennikarstwa i mediów” na stałe zagadnieniom poświęconym dyscyplinie nauk o komunikowaniu i mediach. Przykładową tematykę odnowionego półrocznika znajdziecie Państwo poniżej. 

Niezmiennie naszą ambicją jest wejście na listę dobrze punktowanych periodyków naukowych. Zapewnić ma to regularne wydawanie półrocznika i wartościowa merytorycznie zawartość, nad którą czuwa Rada Naukowa. Szczegóły znajdziecie Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie.  

Zapraszamy do lektury wszystkich numerów i do przesyłania propozycji efektów swoich badań  
i lektur,   

Adam Szynol & Paweł Baranowski  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo i Media (ISSN 2082-8322) jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.  

Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Dziennikarstwo i Media jest periodykiem drukowanym, a jego elektroniczna wersja publikowana jest na zasadach wolnego dostępu. 

Lista przykładowych zagadnień zgodnych z profilem czasopisma: 

- teoria i praktyka dziennikarstwa
- empiryczna analiza mediów
- metodologia badań medioznawczych
- media tradycyjne i nowe media
- media publiczne vs media komercyjne
- media a polityka, komunikowanie polityczne
- ekonomika mediów
- audiowizualność mediów 
- społeczna rola mediów 
- etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów 
- komunikacja wizerunkowa i projektowanie komunikacji 
- reklama i marketing 
- branding i kreowanie wizerunku 

Publikujemy również recenzje naukowe, wywiady z badaczami i praktykami mediów oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

Dbamy o widoczność tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. Dziennikarstwo i Media  jest indeksowane w następujących bazach danych: 

 

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322