Dziennikarstwo i Media

Drodzy Czytelnicy! Szanowni Autorzy! 

Oddajemy w Państwa ręce 15-ty numer naszego czasopisma. Tym razem jego łamy zdominowała tematyka antropologiczna i filmoznawcza. Jest to wyjątkowy tom i to z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jako pokłosie zorganizowanej przez nasz Instytut konferencji naukowej jest tematycznie dość jednorodny.  

W kolejnych wydaniach „Dziennikarstwa i Mediów” nie będziemy się ograniczać do zagadnień z zakresu antropologii kultury, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Numer 16-ty i następne będą poświęcone w głównej mierze dyscyplinie nauk o komunikowaniu i mediach.  

Od obecnego numeru zmieniamy zatem nie tylko szatę graficzną pisma, która – mamy nadzieję – przypadnie Państwu do gustu. Równocześnie zapraszamy do nadsyłania propozycji do kolejnego numeru, który zamierzamy wydać z końcem bieżącego roku. Na teksty oczekujemy do 30 września 2021 roku. Propozycje prosimy przesyłać na nasze adresy mailowe: 

adam.szynol@uwr.edu.pl lub pawel.baranowski@uwr.edu.pl  

Jako że ambicją nowej redakcji czasopisma jest wejście na listę punktowanych periodyków naukowych, nadrobiliśmy nieznaczne nieregularności w cyklicznym ukazywaniu się naszego półrocznika. Żelazną normą stała się też podwójna anonimowa recenzja każdego nadsyłanego do nas tekstu. Zmienia się również styl edycji artykułów (z tradycyjnego, filologicznego na APA).  

Po szczegóły odsyłamy na naszą stronę internetową: https://wuwr.pl/dzm, gdzie można na zasadzie wolnego dostępu pobrać zarówno poszczególne artykuły, jak i całe numery „Dziennikarstwa i Mediów”. Znajdą tam również Państwo niezbędne informacje dla Autorów. 

Zapraszamy do lektury oraz do przesyłania propozycji efektów swoich badań i naukowych eksploracji,  

Adam Szynol & Paweł Baranowski  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo i Media (ISSN 2082-8322) jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.  

Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Dziennikarstwo i Media jest periodykiem drukowanym, a jego elektroniczna wersja publikowana jest na zasadach wolnego dostępu. 

Lista przykładowych zagadnień zgodnych z profilem czasopisma: 

- teoria i praktyka dziennikarstwa
- empiryczna analiza mediów
- metodologia badań medioznawczych
- media tradycyjne i nowe media
- media publiczne vs media komercyjne
- media a polityka, komunikowanie polityczne
- ekonomika mediów
- audiowizualność mediów 
- społeczna rola mediów 
- etyczne i prawne aspekty funkcjonowania mediów 
- komunikacja wizerunkowa i projektowanie komunikacji 
- reklama i marketing 
- branding i kreowanie wizerunku 

Publikujemy również recenzje naukowe, wywiady z badaczami i praktykami mediów oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. 

Dbamy o widoczność tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. Dziennikarstwo i Media  jest indeksowane w następujących bazach danych: 

 

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/dzm

Półrocznik. Format B5

ISSN: 2082-8322