Kryzys ekonomiczny i jego postrzeganie w świecie arabskim jako jedna z kluczowych części składowych sytuacji na Bliskim Wschodzie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34616/fs.18.1.79.92

Słowa kluczowe:

Arabowie, globalizacja, kryzys migracyjny, migracja, neoliberalizm

Abstrakt

Jednym z najważniejszych problemów Europy obecnych czasów jest kryzys migracyjny, rozumiany jako żywiołowy i niekontrolowany napływ uchodźców z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W artykule wykazano, że proces ten ma charakter obiektywny, a jego przyczynami są sytuacja polityczna i gospodarcza na Bliskim Wschodzie oraz przekształcenia polityczne w państwach Unii Europejskiej. W artykule zwrócono uwagę na konieczność ujęcia ekonomicznych przyczyn procesu migracji w ramy organizacyjne. Wydaje się bowiem, że dzięki temu możliwe będzie minimalizowanie konfliktów kulturowych i przeciwdziałanie zjawiskom utrudniającym adaptację nowych obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej.

Pobrania

Opublikowane

01-01-2018

Numer

Dział

Artykuły