Feministyczne kultury wiedzy na przykładzie organizacji pozarządowych w Niemczech

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19195/2657-3679.5.4

Słowa kluczowe:

feminizm, kultury wiedzy, płeć, organizacje pozarządowe, Niemcy

Abstrakt

Przedmiotem badań w socjologicznej koncepcji „kultury wiedzy” jest wytwarzanie wiedzy tak naukowej, jak i funkcjonującej w innych przestrzeniach. Teoria feministyczna zajmuje się nieuwzględnianiem płci jako kategorii analitycznej w procesie wytwarzania wiedzy naukowej oraz w innych przestrzeniach i kontekstach. Jedną z nich są organizacje pozarządowe. Artykuł koncentruje się na feministycznej kulturze wiedzy na przykładzie organizacji pozarządowych w Niemczech. Jego podstawą są badania jakościowe, z których dane zostały przeanalizowane za pomocą metodologii teorii ugruntowanej. Autorka przygląda się własnemu konstruowaniu przedmiotu badawczego, czyli temu, czym są feministyczne organizacje pozarządowe, oraz przedstawia laboratoria wytwarzania
wiedzy feministycznej w organizacjach pozarządowych.

Pobrania

Opublikowane

06-04-2023

Numer

Dział

Artykuły