Nr 5 (2022)

					Pokaż  Nr 5 (2022)

Numer piąty czasopisma zawiera sześć artykułów różniących się eksplorowanymi obszarami badawczymi. Należą do nich przestrzeń komunikacyjna rynkowego otoczenia polskiego rolnika, formy komunikowania tożsamości płciowej przez transseksualnych bohaterów literackich, adwentystyczny model dietetyki z mocno zakorzenioną w nim ideą (nie)umiarkowania, feministyczne kultury wiedzy wytwarzane przez organizacje pozarządowe w Niemczech oraz poszukiwanie perspektyw socjologicznych pozwalających na zrozumienie międzyregionalnych małżeństw ze stanu Haryana w Indiach i kontrola reprodukcji rozpatrywana jako element kontroli społecznej. Autorzy, którzy je przygotowali, także różnią się doświadczeniem badawczym i polami dziedzinowymi oraz dyscyplinowymi, w których się poruszają. Ponadto proponujemy dwa eseje autorstwa Natalii Czernysz oraz Byrona Gaista. Krótko po ataku rosyjskim na Ukrainę socjologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego nawiązali kontakt z socjologami z uniwersytetu we Lwowie. Jedną ze wspólnych inicjatyw były biuletyny, które – zatytułowane Wirtualny most Wrocław – Lwów – ukazywały się przez wiele miesięcy na stronie uniwersytetu oraz były rozsyłane do towarzystw socjologicznych na świecie. Natalia Czernysz zebrała najważniejsze informacje z nich, a my udostępniamy je czytelnikom (w oryginale i tłumaczeniu na język polski). Byron Gaist i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak wirtualna rzeczywistość mediów społecznościowych wpłynęła na nasz obraz siebie. W 2022 roku miał miejsce Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie. Już osiemnasty. Trzy lata wcześniej to wrocławskie środowisko socjologiczne organizowało taki kongres. W numerze zamieściliśmy więc transkrypcje z dwóch ważnych wydarzeń zjazdu wrocławskiego – wykładu otwierającego i sesji kończącej zjazd.

Opublikowane: 06-04-2023

Pełny numer