Indywiduacja w dobie mediów społecznościowych

Autor

  • Byron Gaist American College Nicosia

DOI:

https://doi.org/10.19195/2657-3679.5.9

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, obraz siebie, ponowoczesność, indywiduacja, integracja osobowości, psychologia głębi, Internet, FOMO, komora pogłosowa, Facebook, Twitter

Abstrakt

Jak rzeczywistość wirtualna mediów społecznościowych wpłynęła na nasz obraz siebie? Czy zmieniona komunikacja, i możliwość publicznego wyrażania siebie, zbliżyła nas do siebie i innych? W niniejszym artykule została podjęta próba analizy skomplikowanej, ponowoczesnej tożsamości społecznej. Próby tej dokonano za pomocą krótkiej analizy funkcji, jakie pełnią media społecznościowe w kontekście indywiduacji i integracji osobowości. Eksplorowano historyczną rolę tradycji i modernizmu, postmodernizmu i metamodernizmu. Przedstawiono także propozycje kreatywnego używania mediów społecznościowych jako instrumentu ekspresji siebie. Indywiduacja w erze mediów społecznościowych została przedstawiona z perspektywy psychologii głębi.

Opublikowane

06-04-2023

Numer

Dział

Artykuły