Kontrola reprodukcji jako element kontroli społecznej

Autor

  • Agata Grzeszczyk Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.19195/2657-3679.5.6

Słowa kluczowe:

kontrola reprodukcji, kontrola społeczna, naznaczenie, prawa reprodukcyjne, aborcja

Abstrakt

W niniejszym artykule została podjęta problematyka etykietowania osób przerywających ciąże, świadczących usługi aborcyjne, poszukujących informacji o aborcji czy też popierających zabieg przerywania ciąży. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, w jaki sposób dokonuje się - według aktywistek publikujących na Instagramie - naznaczenie tych, którzy promują lub podejmują praktyki reprodukcyjne niezgodne z dominującą normą, jak radzą sobie instagramerki ze stygmatyzowaniem, jak jest przez nie określana kontrola reprodukcji oraz w jaki sposób jej doświadczają. Odpowiedzi na powyższe pytania udzielono na podstawie analizy treści postów zamieszczanych od 1.10 do 1.12.2020 r. na trzech feministycznych kontach instagramowych o największych zasięgach (mierzonych liczbą odbiorców).

Pobrania

Opublikowane

06-04-2023

Numer

Dział

Artykuły