Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Seria Język a Kultura istnieje od 1988 roku i była dotąd związana z ogólnopolskim konwersatorium pod tym samym tytułem, organizowanym cyklicznie przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu. Do tej pory ukazały się już 22 tomy zawierające rezultaty badań nad związkami języka i kultury, prezentowane  podczas karpackich spotkań. Autorami publikującymi w kolejnych tomach serii Język a Kultura są przede wszystkim językoznawcy polscy i zagraniczni, zajmujący się analizą zjawisk z zakresu lingwistyki kulturowej w odniesieniu do języka polskiego oraz innych języków i kultur. W naukowej dyskusji prowadzonej z wielu punktów widzenia uczestniczą także przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. badacze kultury, socjologowie i medioznawcy.

Od 2013 roku, w związku ze zmienioną częstotliwością odbywania się karpackich konwersatoriów, postanowiliśmy przekształcić serię Język a Kultura w czasopismo ukazujące się cyklicznie i udostępnić je wszystkim zainteresowanym relacją między językiem i kulturą, dając im możliwość publikowania wyników badań bez konieczności ich wcześniejszego prezentowania w trakcie konwersatorium.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Języku a Kulturze znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/jk

Rocznik. Format B5

ISSN: 1232-9657