Komitet Redakcyjny

Anna Dąbrowska - redaktor naczelny

Anna Burzyńska-Kamieniecka - sekretarz redakcji