• Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

Agnieszka Libura
Google Scholar Agnieszka Libura
Anna Kamińska
Google Scholar Anna Kamińska
Publikacja:

Abstrakt

Formal and semantic aspects of graphic experiments with the word structure. An analysis of newspaper headlines


The paper discusses graphic experiments with the word structure that can be found in Polish newspaper headlines. In the first part, a preliminary formal typology of these experiments is presented. In the second part, some phenomena closely related to graphic experiments with the word structure in newspaper headlines are analyzed, namely iconicity and conceptual blending. The paper also explores the function and context of the graphic experiments in question, such as the condensation of multiple senses, and their attractiveness to the contemporary audience, familiar with multimodal discourse.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.