• Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

Janusz Stopyra
Google Scholar Janusz Stopyra
Publikacja:

Abstrakt

The role of the elements of German word-formations in constructing and interpreting knowledge on the extralinguistic reality

The article deals with the problem of linguistic determinism and relativism. The author attempts to proof the existence of a relationship between the structure of a word and the extralinguistic reality and thus to contribute to the discussion on the problem.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.