• Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych form i znaczeń

Ślady przemian obyczajowych w języku XXI wieku. Próba interpretacji nowych form i znaczeń

DOI: https://doi.org/10.19195/1232-9657.26.2
Małgorzata Marcjanik
Google Scholar Małgorzata Marcjanik
Publikacja:

Abstrakt

Traces of cultural transformation in the twenty-first century. An attempt at interpretation of new forms and meanings

The subject of the article are the changes of customs after 1989 that are reflected in the twenty-first century language, and their causes. The author discusses three ranges of issues: innovation in the field of linguistic politeness of the young generation of Poles; computer and Internet vocabulary; obscenities and curses in open communication space.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.