Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 26 (2016): Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana

Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a  współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym

  • Jerzy Biniewicz
DOI
https://doi.org/10.19195/1232-9657.26.10
Przesłane
22 lutego 2017
Opublikowane
22-02-2017

Abstrakt

The first texts ever written in Polish devoted to mathematics and contemporary educational textbooks. Communication strategies in educational discourse

In the first part of the article, the author considers the relationships between the essential concepts in the contemporary discourse in linguistics: discourse, text and types of speech. In the second part his considerations are focused on the structure and language of Grzepski’s Geometry and Kłos’s Algorithmus as compared to contemporary Polish textbooks. The analysis of the sixteenth-century treatises on mathematics leads to the conclusion that the contract between the author of the treaty and his recipients plays the fundamental role in the process of creation of the Polish textbooks. The above-mentioned relation determines the morphology of the text, the image of the world presented in the narrative as well as linguistic and non-linguistic means of expression. The author concludes that the genre of Polish textbooks on mathematics as such was born in the sixteenth century.