Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 26 (2016): Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana

Specyfika dolnośląskich druków ulotnych z lat 1945–1948 w kontekście tradycji wydawnictw efemerycznych

  • Marta Śleziak
DOI
https://doi.org/10.19195/1232-9657.26.15
Przesłane
22 lutego 2017
Opublikowane
22-02-2017

Abstrakt

Peculiarity of Polish Lower Silesian posters from 1945–1948 in the context of printed ephemera tradition

The aim of this article is to present specificity of Polish posters, public notices, proclamations, leaflets and brochures that were printed in Lower Silesia in the years 1945–1948. All these materials refer to along tradition of printed ephemera and seem to be unique for scientists representing many fields. However, in this article peculiarity of these materials for linguists interested in political propaganda, newspeak, language of values is shown. There were three issues presented composition, subject matter and stylistics which are an introduction to very detailed research on language of Polish printed ephemera.