• Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu Sidereus nuncius

Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu Sidereus nuncius

Artur Pacewicz
Google Scholar Artur Pacewicz
Publikacja:

Abstrakt

Johannes Kepler’s Review of the Galileo’s Treatise Sidereus nuncius

The paper outlines the historical context and main topics of Kepler’s Treatise Conversation with Galileo’s Sidereal Messenger. It also proposes the first Polish translation of the part of this treatise.

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.