Rada Redakcyjna

Józef Bremer SJ (Kraków, Polska)

Adam Chmielewski (Wrocław, Polska)

Dirk Cürsgen (Heidelberg, Niemcy)

Józef Dębowski (Olsztyn, Polska)

Andrzej Elżanowski (Warszawa, Polska)

Janina Gajda-Krynicka (Wrocław, Polska)

Piotr Gutowski (Lublin, Polska)

Jacek Hołówka (Warszawa, Polska)

Kazimierz Jodkowski (Zielona Góra, Polska)

Stanisław Judycki (Gdańsk, Polska)

Stanisław Kijaczko (Opole, Polska)

Agnieszka Kijewska (Lublin, Polska)

Glen Koehn (London, Kanada)

Jadwiga Mizińska (Lublin, Polska)

Burkhard Mojsisch (Bochum, Niemcy)

Mikołaj Olszewski (Warszawa, Polska)

Josef Petrzelka (Brno, Czechy)

Marek Rosiak (Łódź, Polska)

Vladislav Suvak (Prešov, Słowacja)

Tadeusz Szubka (Szczecin, Polska)

Michał Tempczyk (Toruń, Polska)