Komitet Redakcyjny

Damian Leszczyński - redaktor naczelny

Roman Konik

Artur Pacewicz