Recenzenci

Józef Bremer

Adam Chmielewski

Józef Dębowski

Bogdan Dembiński

Andrzej Elżanowski

Janina Gajda-Krynicka

Piotr Gutowski

Jacek Hołówka

Kazimierz Jodkowski

Stanisław Judycki

Stanisła Kijaczko

Agnieszka Kijewska

Jadwiga Mizińska

Mikołaj Olszewski

Zdzisława Piątek

Marek Rosiak

Krzysztof Szlachcic

Tadeusz Szubka

Michał Tempczyk

Marian Wesoły

 

 

Procedura recenzowania:

1. Wszystkie artykuły publikowane w L&AP są recenzowane, recenzje są anonimowe dla obu stron.
2. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy autorów w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia ich otrzymania, wysyłając informację na podany adres elektroniczny.
3. O przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.
4. Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
5. Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.
6. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 36 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.