• Quine’a teoria znaczenia. Język jako przedmiot badań i narzędzie referencyjnego odniesienia do świata

Quine’a teoria znaczenia. Język jako przedmiot badań i narzędzie referencyjnego odniesienia do świata

Marek Maciejczak
Google Scholar Marek Maciejczak
Publikacja:

Abstrakt

Quine’s theory of meaning. Language as a object of research and instrument of the reference to the world

In the article I present and examine the most important problems connected with Quine’s philosophy of language. I start with a widely known thought experiment illustrating the difficulty with radical translation which leads to the thesis of ontological relativity. In the further parts of the article I present behaviorist view  of language acquisition and Quine’s theory of meaning.

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.