Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Oblicza Komunikacji" to czasopismo poświęcone studiom nad dyskursem (discourse studies). Głównym obszarem naszego zainteresowania są badania współczesnej komunikacji w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.

"Oblicza Komunikacji" są transdyscyplinarne. To szeroko otwarte forum wymiany myśli dla komunikologów o różnych orientacjach metodologicznych (lingwistów, socjologów, psychologów, pedagogów, historyków, medioznawców i in.). Nasze czasopismo jest otwarte na poszukiwanie wspólnego języka i zintegrowanych narzędzi badawczych.

"Oblicza Komunikacji" to pismo poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie w Polsce zintegrowanych narzędzi pozwalających opisywać wszelkie przejawy i aspekty dyskursu.

W polu widzenia autorów znajdują się takie kwestie, jak:

• metodologia badań nad komunikowaniem,

• ideologizacja języka i innych kodów semiotycznych,

• mediatyzacja kultury i rzeczywistości społecznej,

• perswazyzjne i manipulacyjne aspekty języka, tekstu i dyskursu.

Prezentujemy rozprawy teoretyczne, głosy prowokacyjne i polemiczne oraz wyniki badań empirycznych. Największy nacisk kładziemy na świadomość metodologii, wiarygodność bazy empirycznej i ukierunkowanie multimodalne.

Do współpracy zapraszamy wszystkich badaczy z kręgu nauk humanistycznych i społecznych gotowych podjąć krytyczną dyskusję nad kulturą i komunikacją.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Obliczach Komunikacji" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/okom

Rocznik. Format B5

ISSN: 2083-5345