Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Naukowa

Redaktor Naczelny:

prof. Luiza Rzymowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Rada Naukowa:

dr hab. prof. UŁ Marek Czyżewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. dr hab. Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. dr hab. Michał Głowiński, Uniwersytet Warszawski (em.), PAN, PAU, Polska

prof. dr hab. Ałła Kyrydon, Uniwersytet Kijowski, Ukraina

prof. dr hab. Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski (em.), Polska

prof. dr hab. Irina Oukhvanov, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś

prof. dr hab. Bożena Witosz, Uniwersytet Śląski, Polska