Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka

  • Milena Hebal-Jezierska
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.2
Przesłane
6 kwietnia 2021
Opublikowane
06-04-2021

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów związanych z wprowadzeniem prostego języka do pism urzędowych. Wnioski w nim zawarte zostały wyciągnięte na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy szkoleniowej z blisko 800 urzędnikami pracującymi w ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz innych jednostkach budżetowych. W  publikacji zostały omówione wybrane czynniki wpływające na trudność w osiągnięciu efektywnego wdrażania prostej polszczyzny. Są to: brak prawnego usankcjonowania prostego języka, wieloznaczność, konotacje oraz względność znaczeniowa wyrażeń prosty język/prosta polszczyzna, przyzwyczajenia i przekonania urzędników.