Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.2
Milena Hebal-Jezierska
Google Scholar Milena Hebal-Jezierska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów związanych z wprowadzeniem prostego języka do pism urzędowych. Wnioski w nim zawarte zostały wyciągnięte na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy szkoleniowej z blisko 800 urzędnikami pracującymi w ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz innych jednostkach budżetowych. W  publikacji zostały omówione wybrane czynniki wpływające na trudność w osiągnięciu efektywnego wdrażania prostej polszczyzny. Są to: brak prawnego usankcjonowania prostego języka, wieloznaczność, konotacje oraz względność znaczeniowa wyrażeń prosty język/prosta polszczyzna, przyzwyczajenia i przekonania urzędników.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.