Uproszczenie ustawy o prawach konsumenta. Plain legal language a język prawny

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.4
Natalia Zych
Google Scholar Natalia Zych
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przybliżenie idei plain legal language jako standardu tworzenia zrozumiałej i efektywnej komunikacji w akcie prawnym. W artykule zaprezentowane zostały techniki i narzędzia plain legal language, które dotykają warstwy wizualnej i  językowej tekstów prawnych. W  ramach eksperymentu zaimplementowano wybrane techniki do obowiązującej w  Polsce ustawy o  prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku. Przebudowaną w duchu plain legal language ustawę poddano ocenie prawników i odbiorców, którzy nie mają wykształcenia prawniczego. W artykule znajdują się wyniki z tych badań oraz wnioski, które pozwalają ocenić, czy „uproszczona” ustawa jest bardziej zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy oraz jakie koszty zostały poniesione podczas ingerencji w treść oryginalnych przepisów prawa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.