Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

Uproszczenie ustawy o prawach konsumenta. Plain legal language a język prawny

  • Natalia Zych
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.4
Przesłane
6 kwietnia 2021
Opublikowane
06-04-2021

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przybliżenie idei plain legal language jako standardu tworzenia zrozumiałej i efektywnej komunikacji w akcie prawnym. W artykule zaprezentowane zostały techniki i narzędzia plain legal language, które dotykają warstwy wizualnej i  językowej tekstów prawnych. W  ramach eksperymentu zaimplementowano wybrane techniki do obowiązującej w  Polsce ustawy o  prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku. Przebudowaną w duchu plain legal language ustawę poddano ocenie prawników i odbiorców, którzy nie mają wykształcenia prawniczego. W artykule znajdują się wyniki z tych badań oraz wnioski, które pozwalają ocenić, czy „uproszczona” ustawa jest bardziej zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy oraz jakie koszty zostały poniesione podczas ingerencji w treść oryginalnych przepisów prawa.