Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

„Jasnościowcy”. O stylu naukowym Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z perspektywy idei prostego języka (rekonesans)

  • Marcin Będkowski
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.6
Przesłane
6 kwietnia 2021
Opublikowane
06-04-2021

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie tradycji „jasnościowców”, to jest członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, jej postulatów metodologicznych oraz stylu naukowego. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej autor przedstawia sylwetkę Kazimierza Twardowskiego jako nauczyciela i odnosi się do opisanego przez niego problemu jasności i niejasności stylu. W części drugiej autor rekonstruuje charakterystykę języka i stylu Szkoły przedstawioną przez Marię Rzeuską oraz konfrontuje ją z receptami na zrozumiałość wypowiedzi sformułowanymi przez Walerego Pisarka. W części trzeciej autor przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz tekstowych ilustrujących, w jaki sposób postulaty jasności i uzasadnienia odzwierciedlały się w stylu pism wybranych reprezentantów SLW. Wstępne wyniki potwierdzają, że deklarowana przez przedstawicieli dążność do jasnego wysłowienia myśli przejawia się w ich tekstach. Przedstawione wyniki zdają się także świadczyć o potrzebie rewizji różnych obserwacji ilościowych dotyczących stylu naukowego na większych próbkach.