Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

‘The sleep of reason brings forth monsters’ — the natural order of things and plain language against hatred promotion of totalitarian systems

  • Paweł Nowak
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.7
Przesłane
6 kwietnia 2021
Opublikowane
06-04-2021

Abstrakt

Przeprowadzona w tekście analiza semantyczna i pragmatyczna haseł wykorzystywanych w ostatnich kilkunastu latach podczas marszów i manifestacji ONR-owców i ich sympatyków z perspektywy naturalnego porządku rzeczy i prostego języka nie pozostawia żadnych wątpliwości co do ich nienawistnego i propagandowego charakteru.
Oczywiście, ten fakt potwierdzają używane przez nadawców semantycznie i intencjonalnie spraw-cze wulgaryzmy, metaforyka zwierzęca i metafory śmieci, emocjonalność i agresja aktów mowy oraz wiele innych zjawisk językowych, które nakręcają spiralę nienawiści.
Tym bardziej dziwi wielokrotne oddalanie lub przerywanie dochodzeń, postępowań i spraw pro-wadzonych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, a związanych z analizowanymi w tym tekście hasłami nacjonalistycznymi i faszystowskimi ze względu na brak znamion propagowania i nawoływania do nienawiści.
Żadne prawo nie może być niezgodne z doświadczeniem życiowym czy naturalnym porządkiem rzeczy i nie dostrzegać, co o tego typu wypowiedziach poza wymienionymi już koncepcjami sądzą także prosty język i logicyzm językowy.