Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

Prostota i emocjonalność języka pacjentów w internetowej grupie wsparcia z zakresu implantów ślimakowych

  • Magda Żelazowska-Sobczyk
  • Magdalena Zabielska
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.8
Przesłane
6 kwietnia 2021
Opublikowane
06-04-2021

Abstrakt

Internetowe grupy wsparcia stały się w ostatnich latach jednym z najważniejszych źródeł informacji oraz pomocy dla osób cierpiących na konkretne schorzenia. Celem niniejszej pracy jest zbadanie internetowej grupy wsparcia z zakresu implantów ślimakowych pod kątem charakteru języka używanego przez jej uczestników. Zastosowana metoda badawcza to jakościowa analiza dyskursu zapo-średniczonego komputerowo na podstawie wpisów i komentarzy pacjentów oraz ich rodzin i bliskich. Wyniki pokazują, iż stosowany przez nich język cechuje prostota, emocjonalność i subiektywność. Jest to zatem język niespecjalisty, pomimo że wśród autorów znajdują się osoby z wieloletnim doświad-czeniem choroby oraz rozległą wiedzą jej dotyczącą. Niniejsza praca jest kontynuacją badań nad anglojęzycznymi internetowymi grupami wsparcia w zakresie zaburzeń słuchu (Zabielska, Żelazowska-Sobczyk 2019).