Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

Praktyka upraszczania tekstów w dydaktyce języka polskiego jako obcego (dawniej i dziś)

  • Anna Burzyńska-Kamieniecka
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.11
Przesłane
7 kwietnia 2021
Opublikowane
07-04-2021

Abstrakt

Celem artykułu było wykazanie, że praktyka upraszczania tekstów, nawiązująca do koncepcji plain language, jest od dawna obecna w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Współcześnie na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego wykorzystuje się różne strategie upraszczania tekstów, wśród których najbardziej przydatne to: symplifikacja oryginałów za pomocą materiałów graficznych (zwłaszcza na poziomach A1 i A2), elaboracja (przez egzemplifikowanie lub parafrazowanie) i technika glosowania tekstu (w języku docelowym lub pośredniku). Analiza dawnych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego pokazuje, że praktyka modyfikowania tekstów dydaktycznych była stosowana także w przeszłości. Stosowane dawniej techniki transformacyjne dotyczą zarówno globalnej struktury tekstu, jak też obejmują zmiany na poziomie wyrazu, zdania i akapitu.