Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 11 (2019): Prosty język

Prosty język jako narzędzie do adaptacji tekstów na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego — przegląd badań

  • Olga Matyjaszczyk-Łoboda
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.12
Przesłane
7 kwietnia 2021
Opublikowane
07-04-2021

Abstrakt

Celem artykułu jest zebranie i zaprezentowanie dotychczasowych badań nad zrozumiałością tekstu. W artykule autorka prezentuje opracowania dotyczące prostego języka (ang. plain language), glottodydaktyki polonistycznej oraz pedagogiki. Artykuł otwiera historia badań nad trudnością tekstów na świecie, w której zaprezentowane zostały różne koncepcje automatycznego pomiaru stopnia skomplikowania tekstów. W dalszej części autorka prezentuje badania zrozumiałości wypowiedzi w Polsce oraz badania trudności tekstu w ujęciu glottodydaktycznym. W kolejnej części artykułu omówione zostały zasady upraszczania tekstu według wrocławskiego modelu prostego języka oraz w glottodydaktyce polonistycznej.
Artykuł zamyka krótki przegląd publikacji zawierających uproszczone teksty autentyczne przeznaczone do nauczania języka polskiego jako obcego.