Test użyteczności tekstu na przykładzie instrukcji plecenia warkocza francuskiego

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.14
Klaudia Bracisiewicz
Google Scholar Klaudia Bracisiewicz
Publikacja:

Abstrakt

Teksty użytkowe powinny być niezwykle czytelne i funkcjonalne. Niniejszy artykuł skupia się na gatunku, jakim jest instrukcja. Na przykładzie instrukcji plecenia warkocza francuskiego (zwanego także dobieranym) przedstawiono, w jaki sposób forma i układ tekstu wpływają na jego użyteczność. W tym celu przeprowadzono eksperyment na próbie 32 osób. Badani otrzymywali cztery wersje tej samej instrukcji — instrukcję w formie tekstu ciągłego, instrukcję w formie tekstu ciągłego z wytłuszczonymi fragmentami, instrukcję w punktach oraz instrukcję w punktach wspartą ilustracjami. Celem napisania artykułu było porównanie różnych wariantów instrukcji (czyli formy tekstowej, która jest często wykorzystywana w życiu codziennym, a jej czytelność powinna być jak najlepsza), aby sprawdzić ich użyteczność.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.