• Relacyjność w reklamacjach na Facebooku (na przykładzie ING Banku Śląskiego i mBanku)

Relacyjność w reklamacjach na Facebooku (na przykładzie ING Banku Śląskiego i mBanku)

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.11.15
Anita Wróż
Google Scholar Anita Wróż
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja nowej odmiany reklamacji — tak zwanej reklamacji społecznościowej lub reklamacji 3.0. W tekście, oprócz omówienia cech gatunku, przedstawiono wyniki badań nad reklamacjami zamieszczanymi na portalu społecznościowym Facebook przez klientów dwóch banków: ING Banku Śląskiego i mBanku. W analizach została wykorzystana perspektywa prostego języka, a dokładniej zbiór zasad dotyczących relacji nadawczo-odbiorczych. Podstawą materiałową badań były reklamacje klientów oraz odpowiedzi banków zamieszczane na fanpage’ach. Zebrane teksty (2x 100 interakcji bank–klient) poddano analizie zawartości.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.