Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozprawy i artykuły

Tom 14 (2022): Verbum et actio

Perswazja aksjologiczna w tytułach materiałów publikowanych w serwisie internetowym YouTube przez katolickich tradycjonalistów

  • Karolina Bogacz-Kańka
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.14.2
Przesłane
12 maja 2023
Opublikowane
12-05-2023

Abstrakt

Artykuł traktuje o perswazji aksjologicznej przejawiającej się w tytułach krótkich materiałów publikowanych przez katolickich tradycjonalistów w serwisie internetowym YouTube. Perswazja aksjologiczna realizuje się w nich za pośrednictwem argumentacji aksjologicznej oraz środków pozaargumentacyjnych — operatorów leksykalnych, form kolektywnych, pytań retorycznych, a także środków poligraficznych. Tekst ukazuje również wartości i antywartości przejawiające się w omawianym materiale. Ponadto autorka podejmuje próbę wskazania, kto jest potencjalnym adresatem konkretnego tytułu i w jaki sposób może on wpłynąć na daną grupę adresatów.