Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozprawy i artykuły

Tom 14 (2022): Verbum et actio

Obraz nauczania zdalnego przedstawiony w memach internetowych. Perspektywa językoznawstwa kognitywnego

  • Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz
  • Julia Ostanina-Olszewska
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.14.3
Przesłane
12 maja 2023
Opublikowane
12-05-2023

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest omówienie obrazu zdalnego nauczania w czasie pandemii COVID-19 ukazanego w wybranych memach internetowych. Opisane zostaną relacje między aspektem wizualnym i werbalnym oraz mechanizm wywoływania ram semantycznych i ukrytych znaczeń za pomocą elementów językowych i ikonicznych w kontekście multimodalnym. W analizie zostaną zastosowane wybrane narzędzia językoznawstwa kognitywnego, między innymi teoria metafory (CMT Conceptual metaphor theory), metonimia i integracja pojęciowa (Lakoff, Johnson 1980), aspekty obrazowania mentalnego (Langacker 1987, 2009), semantyka ramowa (Fillmore 1988) oraz teoria amalgamatów pojęciowych (Fauconnier, Turner 2002).