Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozprawy i artykuły

Tom 14 (2022): Verbum et actio

Fenomen utworu „Baby Shark” z perspektywy akwizycji języka

  • Kinga Michałek
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.14.4
Przesłane
12 maja 2023
Opublikowane
12-05-2023

Abstrakt

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich przedstawia przegląd aktualnego stanu badań dotyczącego kształtowania się mowy u dziecka i roli, jaką odgrywa ona w tworzeniu się relacji międzyludzkich. Wyekscerpowane zostały tutaj obserwacje zarówno lingwistyczne, neurobiologiczne, jak i psychologiczne. Następująca po nich analiza klipu Baby Shark oraz wybranych ogólnodostępnych materiałów rejestrujących reakcje dzieci na inicjalne dźwięki tego utworu ma z kolei na celu pokazanie fenomenu tego utworu jako przykładu oddziaływania wytworu kultury popularnej i wysokich technologii na nabywanie kompetencji językowych. Wszystko to daje możliwość ujęcia problemu badawczego między innymi jako istotnego elementu wywiadu logopedycznego oraz tematu do dalszej dyskusji w środowisku terapeutycznym, co zawarte zostało w podsumowaniu. Bibliografia tekstu zawiera polsko- i anglojęzyczne opracowania naukowe oraz, ze względu na specyfikę tematu, źródła internetowe.