Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozprawy i artykuły

Tom 14 (2022): Verbum et actio

Akty mowy — rozwój teorii w XXI wieku (rozpoznanie interdyscyplinarne)

  • Kamil Wabnic
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.14.5
Przesłane
12 maja 2023
Opublikowane
12-05-2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera opis najważniejszych i najnowszych prac teoretycznych i badawczych, które związane są bezpośrednio z teorią aktów mowy. Składa się z pięciu części. Części pierwsza, druga i trzecia są poświęcone pracom teoretycznym: klasycznym opracowaniom z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych; pracom — głównie Jacoba Meya — z początku XXI wieku; różnym propozycjom klasyfikacji aktów mowy. W częściach czwartej i piątej zaprezentowano głównie prace materiałowe z podziałem na dyscypliny badawcze. Prezentowany w tych częściach stan badań obejmuje przede wszystkim prace powstałe w ostatnich latach (w XXI wieku lub — w wypadku nielicznych pozycji — w latach dziewięćdziesiątych XX wieku). Część czwarta zawiera opisy badań stricte pragmatycznych z uwzględnieniem dwóch podstawowych ujęć: CCSARP (Cross-Cultural Study of Speech Act Realization Patterns) oraz gramatyki lokalnej (local grammar). W części piątej skoncentrowano się na badaniach z innych dziedzin, w których wykorzystuje się również teorię aktów mowy, takich jak: językoznawstwo (z podziałem na badania kulturowe oraz tekstologie i genologię), retoryka, pedagogika i analiza dyskursu, psychologia i logopedia.