Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Analizy i studia przypadków

Tom 4 (2011): Tabloidy — język, wartości, obraz świata

O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich

  • Elżbieta Kaczmarska
  • Magdalena Stefaniak
  • Joanna Sufsał
Przesłane
1 stycznia 2011
Opublikowane
01-01-2011

Abstrakt

About the “safe” truth in Polish and Czech tabloids

The article describes the lexical phrases in Polish and Czech tabloids and presents their usage in the texts. The accumulation of the epistemic modality phrases allows the tabloid articles to present the biggest scandals in a “legally safe” way.