• Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
Google Scholar Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
Publikacja:

Abstrakt

The 18th-century prototype of tabloid as exemplified by “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów”

The article presents analysis of two newspapers from the 18th century: “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” as a prototype of contemporary tabloid. The main features of these newspapers are: content about life of upper class gossip column: parties, births, funerals and sensational events killings, catastrophes, short messages, simple language, imagery, sentimentality. The features which disqualify “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” as tabloids are connected with technology and economy in the 18th century, for example the absence of photos and small edition.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.