Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Analizy i studia przypadków

Tom 4 (2011): Tabloidy — język, wartości, obraz świata

Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”

  • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
Przesłane
1 stycznia 2011
Opublikowane
01-01-2011

Abstrakt

The 18th-century prototype of tabloid as exemplified by “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów”

The article presents analysis of two newspapers from the 18th century: “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” as a prototype of contemporary tabloid. The main features of these newspapers are: content about life of upper class gossip column: parties, births, funerals and sensational events killings, catastrophes, short messages, simple language, imagery, sentimentality. The features which disqualify “Kurier Polski” and “Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” as tabloids are connected with technology and economy in the 18th century, for example the absence of photos and small edition.