Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Analizy i studia przypadków

Tom 4 (2011): Tabloidy — język, wartości, obraz świata

Obraz kobiety w tabloidach „Super Ekspres” i „Fakt”— stereotypy, język i zdjęcia

  • Katarzyna Lisowska
Przesłane
1 stycznia 2011
Opublikowane
01-01-2011

Abstrakt

The image of a woman in tabloids “Super Express” and “Fakt” — stereotypes, language and photos

The main idea of the article is to show the image of a woman in “Super Express” and “Fakt.” The analysis of three areas — stereotypes, language and photos — allowed to create a simple and coherent image of a woman. Conclusions refer to popular culture and the situation of Polish society. In the text linguists’ and media researchers’ articles were recalled, which placed the problem in a broader context.