• Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy

Marcin Poprawa
Google Scholar Marcin Poprawa
Publikacja:

Abstrakt

Public discourse studies in the light of Polish stylistics— the tradition, the present, the prospects

The article is an overview of the achievements of Polish stylistics and text studies in public discourse studies. In part one the author examines transformations of linguistic schools related to the evolution of discourse schools from discourse analysis to critical discourse analysis, which occurred as a result of the borrowing of research concepts of the humanities and social sciences devoted to the analysis of language in social, media and political communication, as well as the impact of linguistics on the evolution of discourse analysis in these disciplines e.g. sociology. In part two the author provides a synthesis of studies concerning Polish public discourse as well as an outline of the research field and a synthesis of research terminology.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.