Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje i omówienia

Tom 6 (2013): Język władzy

Recenzja: Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, ss. 397

  • Jan Miodek
Przesłane
2 lipca 2014
Opublikowane
02-07-2014