• Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945

Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.9.3
Marcin Poprawa
Google Scholar Marcin Poprawa
Publikacja:

Abstrakt

Invectives of the Second World War period. Linguistic means of insulting political opponents/enemies in the underground press of 1939–1945

The author of the article examines strategies used to belittle political opponents in the underground press published in Poland in 1939–1945. It turns out that the language of political propaganda in the period had many communication strategies employed in the fight against political rivals, often regarded as enemies. The author presents examples of how political invectives were used in a very important period of power struggle among political parties operating in the underground.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.