• Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.10.3
Marcin Poprawa
Google Scholar Marcin Poprawa
Publikacja:

Abstrakt

Underground press in the service of counterpropaganda — functions, goals, linguistic phenomena as seen in underground newspapers of 1939–1945

In the article the author examines the most important strategies of the linguistic fight against the Nazi propaganda employed by the underground press published by political parties active in the Polish Underground State during the Second World War. A theoretical introduction contains an outline of the model of political communication under German occupation 1939–1945 as well as the most important functions of articles that could be placed between political propaganda and wartime propaganda.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.