Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Rozprawy i artykuły

Tom 10 (2017): Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

  • Marcin Poprawa
DOI
https://doi.org/10.19195/2083-5345.10.3
Przesłane
15 listopada 2018
Opublikowane
15-11-2018

Abstrakt

Underground press in the service of counterpropaganda — functions, goals, linguistic phenomena (as seen in underground newspapers of 1939–1945)

In the article the author examines the most important strategies of the linguistic fight against the Nazi propaganda employed by the underground press published by political parties active in the Polish Underground State during the Second World War. A theoretical introduction contains an outline of the model of political communication under German occupation 1939–1945 as well as the most important functions of articles that could be placed between political propaganda and wartime propaganda.