• Nomina propria v Kladských písničkách

Nomina propria v Kladských písničkách

DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.5
Svatopluk Pastyřík
Google Scholar Svatopluk Pastyřík
Publikacja:

Abstrakt

Czech folk songs, which at the beginning of the previous century were written down in Kłodzko by the collector and ethnographer J.Š. Kubín, have undergone changes determined by the local specificity. In the article the author also describes changes caused by a transfer of folk songs from the centre to the peripheries.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.