Tom 31 (2019)

Rozprawy i artykuły

Kulturowo-językowe wyróżniki niemieckojęzycznego systemu nazewniczego w Szwajcarii. Współczesna plateonimia Solothurn i Bettlach
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 9-28
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Архаїчні ойконіми на *‑j(ь): ареал і хронологія XV–ХХ ст.
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 29-55
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.2
Zapisy toponimicznych poloników i bohemików wobec zagadnienia powstania i rozwoju polsko-czeskiej granicy językowej w średniowieczu
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 57-78
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nazwy ukraińskich klubów piłkarskich w Galicji w pierwszej połowie XX wieku
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 79-88
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nomina propria v Kladských písničkách
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 89-93
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozlehlá krajina jmen v literárním díle Oty Hofmana
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 95-100
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF Pobierz artykuł PDF
Przestrzeń miejska międzywojennego Opola z perspektywy nazw własnych
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 101-125
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz społeczności i kultury wiejskiej w historycznej mikrotoponimii Śląska
ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 127-145
DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF