• Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012

Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012

DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.10
Alicja Nowakowska
Google Scholar Alicja Nowakowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.