• Kulturowo-językowe wyróżniki niemieckojęzycznego systemu nazewniczego w Szwajcarii. Współczesna plateonimia Solothurn i Bettlach

Kulturowo-językowe wyróżniki niemieckojęzycznego systemu nazewniczego w Szwajcarii. Współczesna plateonimia Solothurn i Bettlach

DOI: https://doi.org/10.19195/0474-1471.31.1
Małgorzata Jaracz
Google Scholar Małgorzata Jaracz
Publikacja:

Abstrakt

Polish scholars have not yet examined Swiss toponyms. The paper analyzes contemporary names of streets and squares of two municipalities in the canton of Solothurn, which has many historical ties with Poland. The primary focus is on the linguistic and cultural specificities. The paper also illustrates the fact that the main types of analyzed names (derived from city names, derived from names of persons, derived from common words) are widespread in Europe. The paper refers to historical and onomastic research from Switzerland.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.