• Recenzja: Jane Humphries, Childhood and child labour in the British industrial revolution, Cambridge 2010

Recenzja: Jane Humphries, Childhood and child labour in the British industrial revolution, Cambridge 2010

Radosław Poniat
Google Scholar Radosław Poniat
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.